Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
50568

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xã Yên Lâm

Ngày 25/12/2020 16:39:58

Ngày 21/12/2020 Đảng ủy xã Yên Lâm tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xã Yên Lâm 6 tháng cuối năm 2020

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

Căn cứ quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành Trung ương ban hành Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Thực hiện Quyết định số 2543-QĐ/TU ngày 17/9/2018 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ; các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện nghị quyết tháng 12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Lâm. Xuất phát từ thực tế địa phương trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020.

Ngày 21/12/2020 Đảng ủy xã Yên Lâm đã long trọng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xã Yên Lâm 6 tháng cuối năm 2012.

Thành phần về dự Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; thường trực HĐND; cán bộ, công chức UBND; thường trực MTTQ; trưởng phó các doàn thể chính trị - xã hội; hiệu trưởng, hiệu phó các nhà trường; bí thư, trưởng thôn và đại diện nhân dân của 08 thôn trên địa bàn xã.

Mở đầu chương trình Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch hội đồng nhân dân xã thay mặt chủ tọa Hội nghị lên phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, nội dung ý nghĩa của Hội nghị.

                                                                              IMG_1608885450094_1608885688894.jpg

                    ( Đ/c: Nguyễn Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc hội nghị )

Tiếp theo đó Đồng chí Lê Hồng Mạnh - Phó bí thư - Trực Đảng đã lên trình bày Thông báo khái quát về tình hình kinh tế; văn hóa- xã hội; quốc phòng, an ninh; Xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền năm 2020; Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. Và Hội nghị đã tham gia thảo luận phát biểu ý kiến, kiến nghị những vấn đề quan tâm.

                                                                            IMG_1608885449992_1608885688829.jpg

     ( Đ/c: Lê Hồng Mạnh - Phó bí thư - Trực Đảng trình bày thông báo khái quát tình hình kinh tế, văn hóa , xã hội. Quốc phòng - An ninh; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền nă 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021)

Sau 10 lượt ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch hội đồng nhân dân xã thay mặt chủ tọa Hội nghị lên tiếp thu, phát biểu giải trình các ý kiến phát biểu và bế mạc Hội nghị.

                                                                            IMG_1608885449753_1608885688627.jpg

           ( Ý kiến phát biểu của đại diện nhân dân tại Hội nghị )
                                                                           
                                                                            IMG_1608885449824_1608885688739.jpg
          ( Hình ảnh hội nghị từ trên sân khấu Hội trường nhìn xuống) 
Hội nghị kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày và đã thành công tốt đẹp.
                                                                    

 

  

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xã Yên Lâm

Đăng lúc: 25/12/2020 16:39:58 (GMT+7)

Ngày 21/12/2020 Đảng ủy xã Yên Lâm tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xã Yên Lâm 6 tháng cuối năm 2020

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

Căn cứ quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành Trung ương ban hành Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Thực hiện Quyết định số 2543-QĐ/TU ngày 17/9/2018 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ; các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện nghị quyết tháng 12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Lâm. Xuất phát từ thực tế địa phương trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020.

Ngày 21/12/2020 Đảng ủy xã Yên Lâm đã long trọng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xã Yên Lâm 6 tháng cuối năm 2012.

Thành phần về dự Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; thường trực HĐND; cán bộ, công chức UBND; thường trực MTTQ; trưởng phó các doàn thể chính trị - xã hội; hiệu trưởng, hiệu phó các nhà trường; bí thư, trưởng thôn và đại diện nhân dân của 08 thôn trên địa bàn xã.

Mở đầu chương trình Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch hội đồng nhân dân xã thay mặt chủ tọa Hội nghị lên phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, nội dung ý nghĩa của Hội nghị.

                                                                              IMG_1608885450094_1608885688894.jpg

                    ( Đ/c: Nguyễn Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc hội nghị )

Tiếp theo đó Đồng chí Lê Hồng Mạnh - Phó bí thư - Trực Đảng đã lên trình bày Thông báo khái quát về tình hình kinh tế; văn hóa- xã hội; quốc phòng, an ninh; Xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền năm 2020; Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. Và Hội nghị đã tham gia thảo luận phát biểu ý kiến, kiến nghị những vấn đề quan tâm.

                                                                            IMG_1608885449992_1608885688829.jpg

     ( Đ/c: Lê Hồng Mạnh - Phó bí thư - Trực Đảng trình bày thông báo khái quát tình hình kinh tế, văn hóa , xã hội. Quốc phòng - An ninh; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền nă 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021)

Sau 10 lượt ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch hội đồng nhân dân xã thay mặt chủ tọa Hội nghị lên tiếp thu, phát biểu giải trình các ý kiến phát biểu và bế mạc Hội nghị.

                                                                            IMG_1608885449753_1608885688627.jpg

           ( Ý kiến phát biểu của đại diện nhân dân tại Hội nghị )
                                                                           
                                                                            IMG_1608885449824_1608885688739.jpg
          ( Hình ảnh hội nghị từ trên sân khấu Hội trường nhìn xuống) 
Hội nghị kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày và đã thành công tốt đẹp.
                                                                    

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC