Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
50568

chương trình khai mạc huấn luyên dân quân năm 2023 thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày 25/04/2023 09:48:41

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - An ninh tại địa phương, sáng ngày 24/4/2023 Ban chỉ huy quân sự thị trấn Yên Lâm đã tổ chức chương trình khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023

 

Công tác xây dựng lực lượng dân quân nói chung và nhiệm vụ huấn luyện dân quân nói riêng là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác quốc phòng – an ninh. Vì vậy Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để tăng cường lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân, đặc biệt trong tình hình chính trị thế giới hiện nay có nhiều bất ổn khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục có nhiều hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta; đặc biệt trên hệ thống thông tin internet.

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ, kế hoạch công tác tháng 4 năm 2023 của UBND TT Yên Lâm về tổ chức huấn luyện dân quân năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch của Ban CHQS TT Yên Lâm về huấn luyện dân quân năm 2023 đã được Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Yên Định phê duyệt ngày 17/4/2023.

          Ngày 24/4/2023, Ban CHQS TT Yên Lâm tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023.

Về dự và chỉ đạo khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023 thị trấn Yên Lâm có

Đồng chí : Trung tá Đặng Văn Khải - Phó chỉ trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Định cùng các đồng chí trong đoàn công tác.

Về dự chương trình Khai mạc có các Đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể; Bí thư các chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng dân quân tham gia huấn luyện dân quân năm 2023 thị trấn Yên Lâm.

Bước vào Nội dung chương trình khai mạc đồng chí: Nguyễn Thọ Chân - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Yên Lâm thực hiện nội dung báo cáo đồng chí cơ quan quân sự cấp trên trực tiếp về quân số lực lượng dân quân tham gia đợt huấn luyện dân quân năm 2023 của thị trấn.

                                           20230424_073343.jpg

                                       ( Đ/c: Nguyễn Thọ Chân - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn báo cáo chương trình khai mạc )
         
          Sau đó đồng chí: Nguyễn Thọ Chân - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Yên Lâm khai mạc chương trình huấn luyện đồng thời thông qua quyết định điều động dân quân huấn luyện dân quân năm 2023 của Chủ tịch UBND TT.

Tiếp theo chương trình buổi khai mạc đồng chí: Trung tá Đặng Văn Khải - Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Định lên phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lực lượng dân quân tham gia chương trình huấn luyện và sau đó đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy thị trấn lên phát biểu và giao nhiệm vụ cho lực lượng dân quân
                                            20230424_074815.jpg.

     ( Đ/c: Trung tá Đặng Văn Khải - Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Định phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lực lượng dân quân )  
         
Sau đó thay mặt cho lực lượng dân quan tham gia chương trình huấn luyện đồng chí Lê Chí Tuân lên phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm trước lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Định và lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương.
             
Chương trình khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023 thị trấn Yên Lâm được khép lại bằng bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thọ Chân - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Yên Lâm sau đó lực lượng dân quân bắt đầu khóa huấn luyện theo chương trình kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự thị trấn Yên Lâm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chương trình khai mạc huấn luyên dân quân năm 2023 thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 25/04/2023 09:48:41 (GMT+7)

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - An ninh tại địa phương, sáng ngày 24/4/2023 Ban chỉ huy quân sự thị trấn Yên Lâm đã tổ chức chương trình khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023

 

Công tác xây dựng lực lượng dân quân nói chung và nhiệm vụ huấn luyện dân quân nói riêng là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác quốc phòng – an ninh. Vì vậy Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để tăng cường lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân, đặc biệt trong tình hình chính trị thế giới hiện nay có nhiều bất ổn khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục có nhiều hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta; đặc biệt trên hệ thống thông tin internet.

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ, kế hoạch công tác tháng 4 năm 2023 của UBND TT Yên Lâm về tổ chức huấn luyện dân quân năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch của Ban CHQS TT Yên Lâm về huấn luyện dân quân năm 2023 đã được Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Yên Định phê duyệt ngày 17/4/2023.

          Ngày 24/4/2023, Ban CHQS TT Yên Lâm tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023.

Về dự và chỉ đạo khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023 thị trấn Yên Lâm có

Đồng chí : Trung tá Đặng Văn Khải - Phó chỉ trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Định cùng các đồng chí trong đoàn công tác.

Về dự chương trình Khai mạc có các Đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể; Bí thư các chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng dân quân tham gia huấn luyện dân quân năm 2023 thị trấn Yên Lâm.

Bước vào Nội dung chương trình khai mạc đồng chí: Nguyễn Thọ Chân - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Yên Lâm thực hiện nội dung báo cáo đồng chí cơ quan quân sự cấp trên trực tiếp về quân số lực lượng dân quân tham gia đợt huấn luyện dân quân năm 2023 của thị trấn.

                                           20230424_073343.jpg

                                       ( Đ/c: Nguyễn Thọ Chân - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn báo cáo chương trình khai mạc )
         
          Sau đó đồng chí: Nguyễn Thọ Chân - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Yên Lâm khai mạc chương trình huấn luyện đồng thời thông qua quyết định điều động dân quân huấn luyện dân quân năm 2023 của Chủ tịch UBND TT.

Tiếp theo chương trình buổi khai mạc đồng chí: Trung tá Đặng Văn Khải - Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Định lên phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lực lượng dân quân tham gia chương trình huấn luyện và sau đó đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy thị trấn lên phát biểu và giao nhiệm vụ cho lực lượng dân quân
                                            20230424_074815.jpg.

     ( Đ/c: Trung tá Đặng Văn Khải - Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Định phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lực lượng dân quân )  
         
Sau đó thay mặt cho lực lượng dân quan tham gia chương trình huấn luyện đồng chí Lê Chí Tuân lên phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm trước lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Định và lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương.
             
Chương trình khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023 thị trấn Yên Lâm được khép lại bằng bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thọ Chân - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Yên Lâm sau đó lực lượng dân quân bắt đầu khóa huấn luyện theo chương trình kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự thị trấn Yên Lâm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC