Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
50568

KỲ HỌP THỨ 13 HĐND XÃ YÊN LÂM

Ngày 30/07/2020 16:11:43

Ngày 28/7/2020 HĐND xã Yên Lâm đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ 13, khóa 26 nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Ngày 28/7/2020, HĐND xã Yên Lâm khoá 26, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường kỳ của HĐND xã để đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm 2020 mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- chính trị;  văn hoá - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 6 tháng còn lại năm 2020.
                                                                      IMG_20200728_105919 (1).jpg

                                                       ( Các Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 13 HĐND xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 làm lễ chào cờ )

 Đúng 07h00 kỳ họp chính thức được khai mạc.

Sau lời khai mạc của Ông: Nguyễn Xuân Thái - Chủ tịch HĐND xã Yên Lâm, Chủ tọa kỳ họp; Kỳ họp được nghe các nội dung báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân xã về kết quả chỉ đạo điều hành trên tất cả các lĩnh vực trong 06 tháng đầu năm; chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 06 tháng cuối năm 2020; báo cáo của Thường trực HĐND xã về tình hình hoạt động của HĐND xã trong 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2020; báo cáo của MTTQ về công tác xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong xã với HĐND và UBND xã.
                                                                     IMG_20200730_153845.jpg

          ( Đồng chí: Trịnh Văn Dũng - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo kết quả chỉ đạo điệu hành thực hiewenj nhiệm vụ của UBND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020)

               
                 Tiếp theo nội dung chương trình Kỳ họp
các Đại biểu HĐND xã và các Đại biểu tham dự kỳ họp đã tham gia phát biểu ý kiến truyền tải đầy đủ, chính xác những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong xã đến với kỳ họp HĐND xã lần thứ 13 để HĐND, Thường trực HĐND xã tổng hợp, xem xét quyết định những vấn đề quan trọng nhằm hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính của địa phương trong 06 tháng cuối năm 2020 mà HĐND xã đã đề ra; làm cơ sở cho HĐND xã xem xét quyết định những vấn đề quan trọng có tính định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tiếp theo.
                                                                     IMG_20200730_153852.jpg

      ( Bà: Nguyễn Thị Hạnh - Kế toán ngân sách xã trình bày báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 và báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; kế hoạch thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020 )
                 
                   Kỳ họp cũng đã rất vinh dự được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Hoàng Thiên Vân - Phó ban pháp chế HĐND huyện Yên Định Và ông Nguyễn Hồng Phong - Chủ tịch UBND xã Yên Lâm lên tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND xã phát biểu tại kỳ họp và đề xuất, quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của UBND xã để chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2020.
                                                                       

Sau đó Ông: Nguyễn Xuân Thái - Chủ tịch HĐND xã - Chủ tọa Kỳ họp đã tóm tắt, quán triệt, kết luận, thông qua Nghị quyết kỳ họp và bế mạc kỳ họp

Trong diễn văn bế mạc Ông Nguyễn Xuân Thái - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, " mặc dù địa phương Yên Lâm chúng ta đã quyết tâm rất lớn, khắc phục vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu vươn lên và đã đạt được những thành quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - Chính trị, Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính trong 06 tháng đầu năm 2020. Nhưng chỉ tiêu, nhiệm vụ 06 tháng còn lại trong 06 cuối năm còn rất nặng nề; tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp; dự báo trong thời gian tới chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra. Vì vậy, Thường trực HĐND xã kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã hãy đoàn kết thống nhất, kiên trì và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra ".
                                                                 IMG_20200730_153859.jpg

                     ( Ông: Nguyễn Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Chủ tọa Kỳ hop tóm tắt các ý kiến, quán triệt và kết luận Kỳ họp  )
             
                Cuối cùng Thay mặt Thường trực HĐND xã Ông đã gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, cử tri và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng để thực hiện hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà HĐND xã đã đề ra, nhằm xây dựng địa phương Yên Lâm ngày càng phát triển, giàu đẹp,văn minh.

Kỳ họp đã kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày và đã thành công tốt đẹp.

KỲ HỌP THỨ 13 HĐND XÃ YÊN LÂM

Đăng lúc: 30/07/2020 16:11:43 (GMT+7)

Ngày 28/7/2020 HĐND xã Yên Lâm đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ 13, khóa 26 nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Ngày 28/7/2020, HĐND xã Yên Lâm khoá 26, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường kỳ của HĐND xã để đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm 2020 mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- chính trị;  văn hoá - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 6 tháng còn lại năm 2020.
                                                                      IMG_20200728_105919 (1).jpg

                                                       ( Các Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 13 HĐND xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 làm lễ chào cờ )

 Đúng 07h00 kỳ họp chính thức được khai mạc.

Sau lời khai mạc của Ông: Nguyễn Xuân Thái - Chủ tịch HĐND xã Yên Lâm, Chủ tọa kỳ họp; Kỳ họp được nghe các nội dung báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân xã về kết quả chỉ đạo điều hành trên tất cả các lĩnh vực trong 06 tháng đầu năm; chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 06 tháng cuối năm 2020; báo cáo của Thường trực HĐND xã về tình hình hoạt động của HĐND xã trong 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2020; báo cáo của MTTQ về công tác xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong xã với HĐND và UBND xã.
                                                                     IMG_20200730_153845.jpg

          ( Đồng chí: Trịnh Văn Dũng - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo kết quả chỉ đạo điệu hành thực hiewenj nhiệm vụ của UBND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020)

               
                 Tiếp theo nội dung chương trình Kỳ họp
các Đại biểu HĐND xã và các Đại biểu tham dự kỳ họp đã tham gia phát biểu ý kiến truyền tải đầy đủ, chính xác những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong xã đến với kỳ họp HĐND xã lần thứ 13 để HĐND, Thường trực HĐND xã tổng hợp, xem xét quyết định những vấn đề quan trọng nhằm hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính của địa phương trong 06 tháng cuối năm 2020 mà HĐND xã đã đề ra; làm cơ sở cho HĐND xã xem xét quyết định những vấn đề quan trọng có tính định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tiếp theo.
                                                                     IMG_20200730_153852.jpg

      ( Bà: Nguyễn Thị Hạnh - Kế toán ngân sách xã trình bày báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 và báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; kế hoạch thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020 )
                 
                   Kỳ họp cũng đã rất vinh dự được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Hoàng Thiên Vân - Phó ban pháp chế HĐND huyện Yên Định Và ông Nguyễn Hồng Phong - Chủ tịch UBND xã Yên Lâm lên tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND xã phát biểu tại kỳ họp và đề xuất, quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của UBND xã để chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2020.
                                                                       

Sau đó Ông: Nguyễn Xuân Thái - Chủ tịch HĐND xã - Chủ tọa Kỳ họp đã tóm tắt, quán triệt, kết luận, thông qua Nghị quyết kỳ họp và bế mạc kỳ họp

Trong diễn văn bế mạc Ông Nguyễn Xuân Thái - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, " mặc dù địa phương Yên Lâm chúng ta đã quyết tâm rất lớn, khắc phục vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu vươn lên và đã đạt được những thành quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - Chính trị, Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính trong 06 tháng đầu năm 2020. Nhưng chỉ tiêu, nhiệm vụ 06 tháng còn lại trong 06 cuối năm còn rất nặng nề; tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp; dự báo trong thời gian tới chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra. Vì vậy, Thường trực HĐND xã kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã hãy đoàn kết thống nhất, kiên trì và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra ".
                                                                 IMG_20200730_153859.jpg

                     ( Ông: Nguyễn Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Chủ tọa Kỳ hop tóm tắt các ý kiến, quán triệt và kết luận Kỳ họp  )
             
                Cuối cùng Thay mặt Thường trực HĐND xã Ông đã gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, cử tri và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng để thực hiện hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà HĐND xã đã đề ra, nhằm xây dựng địa phương Yên Lâm ngày càng phát triển, giàu đẹp,văn minh.

Kỳ họp đã kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày và đã thành công tốt đẹp.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC