Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
50568

hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày 08/07/2020 00:00:00

Sáng ngày 07/8/2020 Thường vụ Đảng ủy xã Yên Lâm đã tổ chức hội nghị bất thường để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã

 

Thực hiện công văn số 2052/UBND-NV ngày 06/8/2020 của UBND huyện Yên Định về việc đề nghị các tổ chức, cơ sở tôn giáo tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Sáng ngày hôm nay 07/8/2020 Thường vụ Đảng ủy, Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã đã tổ chức hội nghị bất thường triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.
                                                                                                   IMG_20200807_140710.jpg
                                                                                  ( Đồng chí: Nguyễn Xuân Thái - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 )

Thành phần tham gia hội nghị gồm: Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân xã, cán bộ công chức UBND xã, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, tổ quản lý làng nghề khai thác chế biến đá, thường trực hiệp hội làng nghề khai thác chế biến đá Yên Lâm.

Bước vào chương trình nội dung hội nghị đồng chí: Nguyễn Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Chủ trì hội nghị nhấn mạnh.

Tình hình dịch Covid-19 trong những ngày qua trên thế giới nói chung, trên đất nước Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa chúng ta nói riêng đang có diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Đặc biệt vào ngày 06/8/2020 trên địa bàn tỉnhThanh Hóa đã có 01 trường hợp dương tính với Covid-19. Trước tình hình đó đòi hỏi các cấp các ngành cần phải có những biện pháp cấp bách, kịp thời để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng nói chung và địa phương Yên Lâm chúng ta nói riêng. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao Đồng chí đã giao trách nhiệm cho UBND xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, ngành công an, y tế, hiệp hội làng nghề, tổ quản lý làng nghề khai thác chế biến đá trên địa bàn xã cụ thể như:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch để cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết và thực hiện.

Ngành công an phối hợp trạm y tế tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình dịch bệnh đồng thời lập danh sách những người đi xa về, hướng dẫn khai báo y tế và biện pháp tự cách ly tại nhà để phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh, đặc biệt quan tâm những người đi từ vùng dịch về.

Đối với hiệp hội làng nghề và tổ quản lý làng nghề làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu trong các công ty doanh nghiệp đồng thời quán triệt đối với các công ty, doanh nghiệp thường xuyên khai báo di biến động của lực lượng công nhân của công ty doanh nghiệp mình.

Đối với các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên bán sát cơ sở thôn để chỉ đạo các ông bà trưởng thôn, công an viên thôn nắm bắt tình hình công dân trong thôn, nếu có người đi xa về phải kịp thời thông tin báo cáo với UBND xã, Ban chỉ đạo xã để kịp thời cách ly nếu cần thiết.

Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thái đề nghị toàn thể các cấp, các ngành cùng toàn thể bà con nhân dân đoàn kết cùng nhau chung tay phòng chống dịch bệnh đạt kết quả cao nhất.
                                                                                                 IMG_20200807_140725.jpg

                                                        ( Các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch  trong hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 xã Yên Lâm sáng ngày 07/8/2020  )

hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 xã Yên Lâm, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 08/07/2020 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 07/8/2020 Thường vụ Đảng ủy xã Yên Lâm đã tổ chức hội nghị bất thường để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã

 

Thực hiện công văn số 2052/UBND-NV ngày 06/8/2020 của UBND huyện Yên Định về việc đề nghị các tổ chức, cơ sở tôn giáo tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Sáng ngày hôm nay 07/8/2020 Thường vụ Đảng ủy, Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã đã tổ chức hội nghị bất thường triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.
                                                                                                   IMG_20200807_140710.jpg
                                                                                  ( Đồng chí: Nguyễn Xuân Thái - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 )

Thành phần tham gia hội nghị gồm: Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân xã, cán bộ công chức UBND xã, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, tổ quản lý làng nghề khai thác chế biến đá, thường trực hiệp hội làng nghề khai thác chế biến đá Yên Lâm.

Bước vào chương trình nội dung hội nghị đồng chí: Nguyễn Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Chủ trì hội nghị nhấn mạnh.

Tình hình dịch Covid-19 trong những ngày qua trên thế giới nói chung, trên đất nước Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa chúng ta nói riêng đang có diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Đặc biệt vào ngày 06/8/2020 trên địa bàn tỉnhThanh Hóa đã có 01 trường hợp dương tính với Covid-19. Trước tình hình đó đòi hỏi các cấp các ngành cần phải có những biện pháp cấp bách, kịp thời để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng nói chung và địa phương Yên Lâm chúng ta nói riêng. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao Đồng chí đã giao trách nhiệm cho UBND xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, ngành công an, y tế, hiệp hội làng nghề, tổ quản lý làng nghề khai thác chế biến đá trên địa bàn xã cụ thể như:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch để cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết và thực hiện.

Ngành công an phối hợp trạm y tế tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình dịch bệnh đồng thời lập danh sách những người đi xa về, hướng dẫn khai báo y tế và biện pháp tự cách ly tại nhà để phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh, đặc biệt quan tâm những người đi từ vùng dịch về.

Đối với hiệp hội làng nghề và tổ quản lý làng nghề làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu trong các công ty doanh nghiệp đồng thời quán triệt đối với các công ty, doanh nghiệp thường xuyên khai báo di biến động của lực lượng công nhân của công ty doanh nghiệp mình.

Đối với các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên bán sát cơ sở thôn để chỉ đạo các ông bà trưởng thôn, công an viên thôn nắm bắt tình hình công dân trong thôn, nếu có người đi xa về phải kịp thời thông tin báo cáo với UBND xã, Ban chỉ đạo xã để kịp thời cách ly nếu cần thiết.

Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thái đề nghị toàn thể các cấp, các ngành cùng toàn thể bà con nhân dân đoàn kết cùng nhau chung tay phòng chống dịch bệnh đạt kết quả cao nhất.
                                                                                                 IMG_20200807_140725.jpg

                                                        ( Các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch  trong hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 xã Yên Lâm sáng ngày 07/8/2020  )

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC