Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
50568

Hội nghị tiếp xúc giữa Đại biểu HĐND xã Yên Lâm với Cử tri trên địa bàn xã

Ngày 14/07/2020 16:07:59

Trong 02 ngày 13 và 14/7/2020 Các Đại biểu HĐND xã Yên Lâm đã tiếp xúc với Cử tri của 6/6 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã.

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 31/7/2017 của HĐND xã yên Lâm về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XXVI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện Nghị quyết ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Lâm về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 HĐND xã khóa XXVI nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của Cử tri, thu thập và phản ánh những ý kiến, kiến nghị, những vấn đề mà Cử tri đang quan tâm với HĐND xã và với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét giải quyết kịp thời.

Trong 02 ngày 13 và 14/7/2020 HĐND xã Yên Lâm đã tổ chức tiếp xúc với Cử tri của 6/6 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã.

Về dự và chỉ đạo các phiên họp  có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên chỉ đạo vòng 2 ở các đơn vị, Thường trực HĐND xã, Lãnh đạo UBND xã và UB MTTQ xã Yên Lâm.
                               IMG_1594630395607_1594687842658.jpg

           ( Đại biểu HĐND xã Yên Lâm tiếp xúc với Cử tri đơn vị bầu cử số 1 gồm thôn Hành Chính và thôn Cao Khánh)
               
                Tại hội nghị Cử tri đã lắng nghe đại diện các tổ HĐND trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng- An ninh 06 tháng đầu năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu của 06 tháng cuối năm 2020; Hội nghị còn được lắng nghe nội dung báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

                                IMG_1594630395785_1594687842720.jpg

                           ( Cử tri đơn vị bầu cử số 1 tham gia hội nghị tiếp xúc với Đại biểu HĐND Xã Yên Lâm)

                 
                   Sau khi nghe nội dung các báo cáo mà Đại diện tổ Hội đồng trình bày, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân tình và dân chủ, Cử tri của các đơn vị bầu cử đã phát biểu bày tỏ một số tâm tư, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND các vấn đề như: nhiệm vụ phát triển kinh tế, Văn hóa xã hội; lĩnh vực môi trường khu vực khai thác chế biến đá, môi trường trong cộng đồng dân cư; lĩnh vực an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                   IMG_1594630408416_1594687859602.jpg

                                 ( Đại biểu HĐND xã Yên Lâm tiếp xúc với Cử tri đơn vị bầu cử số 6 )

Thay mặt cho tổ Hội đồng, Tổ trưởng của các tổ theo đơn vị bầu cử đã lên tiếp thu toàn bộ các ý kiến kiến nghị của Cử tri đồng thời giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính quyền địa phương và những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết thì các Tổ Hội đồng cũng đã tiếp thu, tổng hợp để trình HĐND huyện và các cơ quan chức năng cấp trên theo từng lĩnh vực mà Cử tri quan tâm, đề nghị giải quyết trong thời gian sớm nhất.

 

 

Hội nghị tiếp xúc giữa Đại biểu HĐND xã Yên Lâm với Cử tri trên địa bàn xã

Đăng lúc: 14/07/2020 16:07:59 (GMT+7)

Trong 02 ngày 13 và 14/7/2020 Các Đại biểu HĐND xã Yên Lâm đã tiếp xúc với Cử tri của 6/6 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã.

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 31/7/2017 của HĐND xã yên Lâm về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XXVI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện Nghị quyết ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Lâm về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 HĐND xã khóa XXVI nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của Cử tri, thu thập và phản ánh những ý kiến, kiến nghị, những vấn đề mà Cử tri đang quan tâm với HĐND xã và với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét giải quyết kịp thời.

Trong 02 ngày 13 và 14/7/2020 HĐND xã Yên Lâm đã tổ chức tiếp xúc với Cử tri của 6/6 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã.

Về dự và chỉ đạo các phiên họp  có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên chỉ đạo vòng 2 ở các đơn vị, Thường trực HĐND xã, Lãnh đạo UBND xã và UB MTTQ xã Yên Lâm.
                               IMG_1594630395607_1594687842658.jpg

           ( Đại biểu HĐND xã Yên Lâm tiếp xúc với Cử tri đơn vị bầu cử số 1 gồm thôn Hành Chính và thôn Cao Khánh)
               
                Tại hội nghị Cử tri đã lắng nghe đại diện các tổ HĐND trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng- An ninh 06 tháng đầu năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu của 06 tháng cuối năm 2020; Hội nghị còn được lắng nghe nội dung báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

                                IMG_1594630395785_1594687842720.jpg

                           ( Cử tri đơn vị bầu cử số 1 tham gia hội nghị tiếp xúc với Đại biểu HĐND Xã Yên Lâm)

                 
                   Sau khi nghe nội dung các báo cáo mà Đại diện tổ Hội đồng trình bày, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân tình và dân chủ, Cử tri của các đơn vị bầu cử đã phát biểu bày tỏ một số tâm tư, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND các vấn đề như: nhiệm vụ phát triển kinh tế, Văn hóa xã hội; lĩnh vực môi trường khu vực khai thác chế biến đá, môi trường trong cộng đồng dân cư; lĩnh vực an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                   IMG_1594630408416_1594687859602.jpg

                                 ( Đại biểu HĐND xã Yên Lâm tiếp xúc với Cử tri đơn vị bầu cử số 6 )

Thay mặt cho tổ Hội đồng, Tổ trưởng của các tổ theo đơn vị bầu cử đã lên tiếp thu toàn bộ các ý kiến kiến nghị của Cử tri đồng thời giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính quyền địa phương và những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết thì các Tổ Hội đồng cũng đã tiếp thu, tổng hợp để trình HĐND huyện và các cơ quan chức năng cấp trên theo từng lĩnh vực mà Cử tri quan tâm, đề nghị giải quyết trong thời gian sớm nhất.

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC