Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
50568

Hoạt động sản xuất vụ đông

Ngày 21/06/2019 09:46:14

Hoạt động sản xuất vụ đông

 

        HỘI LÀM VƯỜN YÊN ĐỊNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH HỘI LÀM VƯỜN TRANG TRẠI                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   XÃ YÊN LÂM

 

Số:      /BC-HLV                               Yên Lâm, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

BÁO CÁO

Sơ kết phong trào làm vườn và trang trại xã Yên Lâm 06 tháng đầu năm 2019. Mục tiêu, phương hướng thi đua 06 tháng cuối năm 2019

 

 

I. HỘI VIÊN VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.

1. Tổng số Hội viên làm vườn và trang trại = 46 hội viên.

- 100% Cán bộ hội viên trong toàn xã luôn có tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn giúp đỡ lẫn nhau về giống cây trồng vật nuôi cũng như kinh nghiệm trong trồng trotj và chăn nuôi và luon coi trọng trong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuạt nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao và đề ra Nghị quyết chống bán phá giá các mặt hàng nông sản.

2. Thống kê các loại cây con hiện có.

- Cây bưởi diễn hiện có 4500 cây; trong đó có 2500 cây đã cho thu hoạch trong đó có gia đình ông Nguyễn Xuân Thái 3500 cây.

- Cây thanh long ruột đỏ hiện có 1200 trụ cho thu hoạch bội thu.

- Cây ổi hiện có 5080 cây, cây hồng xiêm 300 cây.

- Cây táo lai có 3200 cây, cây mít lai 200 cây.

- Cây chuối ngự có 1000 cây đang trồng thử nghiệm.

- Nuôi trồng thủy sản hiện có hơn 20 ha ao hồ chăn nuôi có hiệu quả chất lượng.

- Chăn nuôi gà hiện có 12 hộ nuôi từ 2000 đến 3000 con 1 lứa, cho thu nhập kinh tế cao.

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHONG TRÀO THI ĐUA 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019.

1.Chính trị tư tưởng hội viên.

BCH hội thường xuyên xuống cơ sở các chi hội, đến từng gia đình trang trại thăm hỏi hội viên đồng thời cùng với hội viên tìm ra và tháo gỡ những khó khăn như tìm các biến pháp phòng trừ và tiêu diệt bệnh hại, tìm ra các biện pháp chăm sóc đạt được hiệu quả kinh tế cao.

 

2. Công tác tuyên truyền, vận động.

Thường xuyên tuyên truyền vận động cho hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, kế hoạch công tác của UBND xã về cải tạo vườn tạo trồng trọt các loại cây có thu nhập kinh tế cũng như chăn nuôi đúng chủng loại và coi trọng các dịch bệnh phát sinh; luôn giữ được môi trường xanh, sạch, đẹp đáp ứng cá tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đô thị mới mà địa phương đã đề ra.

 

TM. BCH HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI

                                                                               CHỦ TỊCH

 

 

                                                                         

 

 

 

                                                                               Lê Hồng Hải

 

Tulips.jpg 

Hoạt động sản xuất vụ đông

Đăng lúc: 21/06/2019 09:46:14 (GMT+7)

Hoạt động sản xuất vụ đông

 

        HỘI LÀM VƯỜN YÊN ĐỊNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH HỘI LÀM VƯỜN TRANG TRẠI                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   XÃ YÊN LÂM

 

Số:      /BC-HLV                               Yên Lâm, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

BÁO CÁO

Sơ kết phong trào làm vườn và trang trại xã Yên Lâm 06 tháng đầu năm 2019. Mục tiêu, phương hướng thi đua 06 tháng cuối năm 2019

 

 

I. HỘI VIÊN VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.

1. Tổng số Hội viên làm vườn và trang trại = 46 hội viên.

- 100% Cán bộ hội viên trong toàn xã luôn có tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn giúp đỡ lẫn nhau về giống cây trồng vật nuôi cũng như kinh nghiệm trong trồng trotj và chăn nuôi và luon coi trọng trong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuạt nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao và đề ra Nghị quyết chống bán phá giá các mặt hàng nông sản.

2. Thống kê các loại cây con hiện có.

- Cây bưởi diễn hiện có 4500 cây; trong đó có 2500 cây đã cho thu hoạch trong đó có gia đình ông Nguyễn Xuân Thái 3500 cây.

- Cây thanh long ruột đỏ hiện có 1200 trụ cho thu hoạch bội thu.

- Cây ổi hiện có 5080 cây, cây hồng xiêm 300 cây.

- Cây táo lai có 3200 cây, cây mít lai 200 cây.

- Cây chuối ngự có 1000 cây đang trồng thử nghiệm.

- Nuôi trồng thủy sản hiện có hơn 20 ha ao hồ chăn nuôi có hiệu quả chất lượng.

- Chăn nuôi gà hiện có 12 hộ nuôi từ 2000 đến 3000 con 1 lứa, cho thu nhập kinh tế cao.

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHONG TRÀO THI ĐUA 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019.

1.Chính trị tư tưởng hội viên.

BCH hội thường xuyên xuống cơ sở các chi hội, đến từng gia đình trang trại thăm hỏi hội viên đồng thời cùng với hội viên tìm ra và tháo gỡ những khó khăn như tìm các biến pháp phòng trừ và tiêu diệt bệnh hại, tìm ra các biện pháp chăm sóc đạt được hiệu quả kinh tế cao.

 

2. Công tác tuyên truyền, vận động.

Thường xuyên tuyên truyền vận động cho hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, kế hoạch công tác của UBND xã về cải tạo vườn tạo trồng trọt các loại cây có thu nhập kinh tế cũng như chăn nuôi đúng chủng loại và coi trọng các dịch bệnh phát sinh; luôn giữ được môi trường xanh, sạch, đẹp đáp ứng cá tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đô thị mới mà địa phương đã đề ra.

 

TM. BCH HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI

                                                                               CHỦ TỊCH

 

 

                                                                         

 

 

 

                                                                               Lê Hồng Hải

 

Tulips.jpg 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC