Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
50568

Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2023 thị trấn Yên Lâm

Ngày 06/12/2023 15:19:14

Thực hiện nghị quyết BCH Đảng bộ, sáng ngày 06/12/2023. MTTQ việt Nam thị trấn Yên Lâm long trọng tổ chức hội nghị lần thứ 13 tổng kết công tác mặt trận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

            Thực hiện nghị quyết BCH Đảng bộ, sáng ngày 06/12/2023. MTTQ việt Nam thị trấn Yên Lâm long trọng tổ chức hội nghị lần thứ 13 tổng kết công tác mặt trận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Thành phần hội nghị gồm:

- Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy

- Thường trực HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể và các thành viên MTTQ thị trấn Yên lâm

Đúng 07h30 ngày 06/12/2023 Hội nghị chính thức khai mạc

Sau khi hội nghị chào cờ hát quốc ca, Thay mặt cho Ban thường trực MTTQ Việt nam thị trấn đồng chí Nguyễn Huy tiến - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ thị trấn lên khai mạc chương trình nội dung hội nghị.

z4948269962709_bcda39a0023164e372d04cd5a2b1a97f.jpg
( Đ/c: Nguyễn Huy Tiến - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ thị trấn khai mạc Hội Nghị )

Tiếp theo đó hội nghị được lắng nghe đồng chí Lê Văn Toan - Phó chủ tịch MTTQ thị trấn thông qua báo cáo tổng kết công tác mặt trận tổ quốc năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Nội dung báo nêu rõ. Trong năm 2023, tình hình các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và mở rộng; an sinh xã hội được đảm bảo; các đối tượng chính sách và người nghèo được quan tâm; đời sống nhân dân được cải thiện; Nhân dân phấn khởi trước kết quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của thị trấn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên phát động.

MTTQ và các tổ chức thành viên từ thị trấn đến cơ sở, đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nội dung ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình an sinh xã hội do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội phát động; tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH của địa phương: Xây dựng  NTM kiểu mẫu, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; phòng chống dịch bệnh; Luật Nghĩa vụ quân sự, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)... Tuyên truyền về những ngày lễ lớn của dân tộc,của quê hương.

Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực giao thông, môi trường; phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội như: mô hình "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội, mừng thọ; mô hình -Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông"; mô hình "Khu dân cư không có tội phạm, ma túy, TNXH"... Thông qua các mô hình đã phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT và bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân góp phần, xây dựng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa".

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; hướng dẫn các Ban CTMT lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

z4948269198249_b4bf0d2f58aeca87d2f9c683b49c4963.jpg

Thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong xã; tích cực tham gia góp ý đối với việc xây dựng các đề án về phát triển KT - XH của địa phươngtham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, thông qua các hội nghị, ... Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp, củng cố tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân góp phần tích cc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo an ninh Quốc phòng - An Ninh của địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng - xây dựng Chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Sau nội dung báo cáo, hội nghị đã thảo luận tham gia vào nội dung báo cáo đồng thời nêu bật thêm những kết quả mà MTTQ thị trấn đã làm được trong năm 2023 cũng như đóng góp vào dự thảo phương hướng hoạt động của MTTQ thị trấn năm 2023

z4948269198870_295a556b63a521d237a917d10e33e0e9.jpg
( Đ/c: Nguyễn Huy Tiến - TV Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ thị trấn bế mạc Hội nghị )

Cuối chương trình nội dung hội nghị Đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ thị trấn đã thay mặt cho ban thường trực MTTQ thị trấn lên tiếp thu nhứng ý kiến tham gia thảo luận và bế mạc Hội nghị.

 

Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2023 thị trấn Yên Lâm

Đăng lúc: 06/12/2023 15:19:14 (GMT+7)

Thực hiện nghị quyết BCH Đảng bộ, sáng ngày 06/12/2023. MTTQ việt Nam thị trấn Yên Lâm long trọng tổ chức hội nghị lần thứ 13 tổng kết công tác mặt trận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

            Thực hiện nghị quyết BCH Đảng bộ, sáng ngày 06/12/2023. MTTQ việt Nam thị trấn Yên Lâm long trọng tổ chức hội nghị lần thứ 13 tổng kết công tác mặt trận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Thành phần hội nghị gồm:

- Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy

- Thường trực HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể và các thành viên MTTQ thị trấn Yên lâm

Đúng 07h30 ngày 06/12/2023 Hội nghị chính thức khai mạc

Sau khi hội nghị chào cờ hát quốc ca, Thay mặt cho Ban thường trực MTTQ Việt nam thị trấn đồng chí Nguyễn Huy tiến - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ thị trấn lên khai mạc chương trình nội dung hội nghị.

z4948269962709_bcda39a0023164e372d04cd5a2b1a97f.jpg
( Đ/c: Nguyễn Huy Tiến - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ thị trấn khai mạc Hội Nghị )

Tiếp theo đó hội nghị được lắng nghe đồng chí Lê Văn Toan - Phó chủ tịch MTTQ thị trấn thông qua báo cáo tổng kết công tác mặt trận tổ quốc năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Nội dung báo nêu rõ. Trong năm 2023, tình hình các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và mở rộng; an sinh xã hội được đảm bảo; các đối tượng chính sách và người nghèo được quan tâm; đời sống nhân dân được cải thiện; Nhân dân phấn khởi trước kết quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của thị trấn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên phát động.

MTTQ và các tổ chức thành viên từ thị trấn đến cơ sở, đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nội dung ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình an sinh xã hội do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội phát động; tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH của địa phương: Xây dựng  NTM kiểu mẫu, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; phòng chống dịch bệnh; Luật Nghĩa vụ quân sự, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)... Tuyên truyền về những ngày lễ lớn của dân tộc,của quê hương.

Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực giao thông, môi trường; phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội như: mô hình "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội, mừng thọ; mô hình -Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông"; mô hình "Khu dân cư không có tội phạm, ma túy, TNXH"... Thông qua các mô hình đã phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT và bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân góp phần, xây dựng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa".

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; hướng dẫn các Ban CTMT lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

z4948269198249_b4bf0d2f58aeca87d2f9c683b49c4963.jpg

Thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong xã; tích cực tham gia góp ý đối với việc xây dựng các đề án về phát triển KT - XH của địa phươngtham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, thông qua các hội nghị, ... Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp, củng cố tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân góp phần tích cc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo an ninh Quốc phòng - An Ninh của địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng - xây dựng Chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Sau nội dung báo cáo, hội nghị đã thảo luận tham gia vào nội dung báo cáo đồng thời nêu bật thêm những kết quả mà MTTQ thị trấn đã làm được trong năm 2023 cũng như đóng góp vào dự thảo phương hướng hoạt động của MTTQ thị trấn năm 2023

z4948269198870_295a556b63a521d237a917d10e33e0e9.jpg
( Đ/c: Nguyễn Huy Tiến - TV Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ thị trấn bế mạc Hội nghị )

Cuối chương trình nội dung hội nghị Đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ thị trấn đã thay mặt cho ban thường trực MTTQ thị trấn lên tiếp thu nhứng ý kiến tham gia thảo luận và bế mạc Hội nghị.

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC